TV「HATENAVI」コーナー「日本で結婚式を挙げる外国人」

取材協力いたしました。 


掲載日2014年10月22日
掲載媒体NTV「ZIP!」