WEBMONKEY MAJIKと岡崎体育、英語と日本語の空耳トリックソング「留学生」MV

MONKEY MAJIKのBlaise PlantさんとTAXさんに当社のタキシードを着用いただきました。

掲載日2019年3月5日
掲載媒体音楽ナタリー他5件